Yhdistyksen historiaa

Perustaminen

Yhdistyksen nimenä on ollut perustettaessa Pihtiputaan Maatalouskerhoyhdistys.
Yhdistys on perustettu 13.12.1945 ja ensimmäiseen johtokuntaan valittiin henkilöt:
Heikki Aurasmaa, Tyyne Martta Tiainen, Hente Nestori Korhonen, Kalle Konstantin Kemppainen, Otto Paananen, Liisa Jauhiainen, Matti Tiainen, Eino Mikael Raasakka.
Hyväksyttiin Helsingissä, Maatalouskerholiitossa 31.12.1945.

Pihtiputaan kansakoululla 25.11.1945 Maatalouskerhoyhdistyksen johtokunnan kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Aurasmaa, varapuheenjohtajaksi Otto Paananen ja sihteeriksi Eino Raasakka.


Kokouksia


Yhdistyksen kokous 7.4.1946


Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Aurasmaa ja sihteeriksi Eino Raasakka. Ongelma neuvojien saamisessa. Valittu tilintarkastajiksi Matti Paananen ja Vilho Pasanen. Varalle valittu ( K. Arinperä ) ja Heikki Paananen. Neuvojan kanssa kerhotyötä suunnittelemaan Martta Tiainen.


Yhdistyksen kokous 22.11.1946


Ongelmana rahoituksen saaminen. Ei varaa pätevän neuvojan palkkaamiseen. Anotaan
tukea kunnalta ja manttaalikunnalta.


Syyskokous 20.1.1954


Kokouksessa mukana neuvoja Eino Eranen, op Otto Kumpulainen, maanvilj. Vilho Luomala, Laila Patama, Martta Korhonen ja Alma Kokko. Virkailijat toimintavuodelle 1954, pj op. Otto Kumpulainen, siht. ja rahastonhoitajaksi Alma Kokko, pöytäkirjan tarkastajiksi Laila Patama ja Vilho Luomala.

Kevätjuhla ja myyjäiset Jukolassa. Leiri maatalouskerholaisille. Maataloustuotteiden keräys ja avustuksen anominen Pihtiputaan rahalaitoksilta ja kauppaliikkeiltä. Toivottiin yksityisten tukea maatalouskerhotyölle. Neuvojan peruspalkka 22 000 mk, josta 5 000 mk matka ja päivärahaa. Asunto korvausta 1000 mk kuukaudessa ja pyörä korvausta 300 mk.


Vuosikokous 19.3.1954 


Kokouksen avasi puheenjohtaja Otto Kumpulainen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Otto Paananen ja sihteeriksi neuvoja Tolonen. Toimintakertomuksen hyväksyminen. Tilitarkastajiksi valittiin Yrjö Hakala, osuuskassan johtaja Veikko Kovanen. Varatilintarkastajiksi kunnansihteeri Erkki ja kansallisosakepankin johtaja Rafael Leino.


Johtokunnan kokous 8.10.1954 


Puheenjohtajaksi valittiin Agr. Sipilä kerholiitosta, sihteeriksi Alma Kokko, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Aurasmaa ja T. Toikkanen. Talousarvio, anotaan 100 000 mk kunnalta, 50 000 mk manttaalikunnalta ja 150 000 mk valtiolta. Neuvonta päätettiin laajentaa yli pitäjän. Esitettiin apuneuvojaksi Muurasjärvelle Mirjami Jetsusta. Edustajiksi valtuuston kokoukseen Meeri Toikkanen ja Laila Patama. Puutarhojen suunnitteluun ja kunnostamiseen kehotettiin kiinnittämään huomiota. 

Valittiin johtokunta: Otto Kumpulainen, Eino Eranen, Asarias Ihalainen, Ville Luomala, Kaarlo Laitinen, Onni Mielityinen, Otto Paananen, Laila Patama, Meeri Toikkanen, Alma Kokko.

Erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen: Vilho Luomala, Meeri Toikkanen.

Keskustelua kerhotyön tärkeydestä tänä aikana. Sitkeästi eteenpäin, vaikeuksista huolimatta. Nuorison hyväksi tehty työ ei mene hukkaan.


Johtokunnan kokous 30.10.1955 


Kokuksessa mukana Agronomi Eero Sipilä, neuvoja Liisa Kemppainen ja 4 johtokunnan jäsentä. Käsitelty kurssitoimintaa ja kerhotyön tunnetuksi tekemistä. Neuvojalle päätetty alkaa maksaa moottoripyörä korvausta. Anottu myös raittiuslautakunnalle varoja. Kirjurina Alma Kokko.


Syyskokous 21.11.1955 


Puheenjohtajaksi valittiin Agr. Sipilä, sihteeriksi Liisa Kemppainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi Laila Patama ja Alma Kokko. Piiriliiton edustajiksi Alma Kokko ja Eino Eronen sekä varalle Otto Kumpulainen.


Johtokunnan kokous 17.4.1956


Kokouksen avasi Eino Eronen. Valittiin mies neuvojia Erkki Niiranen, Huugo Savolainen. Neuvojan palkka 28 tuhatta ja asunnon hommaaminen. Laimea osanotto.Toimintasuunnitelmat ja -katsaukset


Toimintasuunnitelma vuodeksi 1956


Vihannesviljely, pinta-alaa jokainen aikonut lisätä. Hedelmä- ja marjaviljely yrityksiä tulee n. 15 kerholaiselle, joista kahdella kerholaisella on myöskin omenapuutaimistoja. Siemenistä kasvatettuja, jotka pitäisi kursseilla jalostaa. Puutarhan perustamiskursseja pyydetty. Lavaviljelyä tarkoitus laajentaa. Harjulan kyläkerhoon tulee 2:lle kerholaiselle lavat, joista kurssit keväällä. Kotieläinhoidon laajentamista. Liitonjoen kerholaiselle Ayshirekerhon lahjoittama vasikka. Metsäkerho aloitti toimintansa Ilosjoen kyläkerhossa. Metsäneuvojan työn laajentamista. Työkalujen kunnostamiskurssit Ilosjoelle.

Harrastuskerho toimii Lehtoperän kyläkerhon alueella. Käsityökerho ja lisää kerhoja Muurasjärvelle ja Kojolaan. Päätettiin pitää päivälliset syyskesällä ja kesäjuhlat. Ompelukursseja. Johtokunnan päätettäväksi harjoittelija neuvojan palkkaus.


Katsaus toimintaan 1962


Avustusanomukseen selvitys kuluvan vuoden toiminnasta 31.12.1962 mennessä:

Kerholaisia 187, josta metsäkerholaisia 2, kotieläinten hoitajia 4,
maanviljelijöitä peltoa yli 10 ha: 32
maanviljelijöitä peltoa 2-10 ha: 118
asuntotilallisia peltoa 0,5-2 ha: 7
työväestöä: 10
muita ammattialoja: 17
Ammatillisilla kursseilla 10 kertaa 10 pv. 100 kurssilaista.
Nuorison harrastustilaisuuksissa 7 kertaa 70 osanottajaa.


Yritystoiminta:

Maata viljelyksessä 213 aaria.
Kuusentaimia kasvamassa 25000 kpl.
Kotieläinhoidokkeja 4 kpl.     

Tulostase 31.12.1962 tuotot ja kulut 522 192 mk
Omaisuustase vastaavaa ja vastattavaa 94 366 mk


Puheenjohtajana Eino Eronen ja neuvojana toiminut Helvi Annikki Kämäräinen.
Tulot ja menot


Tulot ja menot 1955-1957


Suunniteltu tulo- ja menoarviomme vuodeksi 1955:
Tulot 329 396 mk ja menot 329 396 mk

Tulot ja menot olivat vuonna 1955:
Tulot 321 906 mk ja menot 321 906 mk.

Suunniteltu tulo- ja menoarviomme vuodeksi 1956:
Tulot 287 500 mk ja menot 287 500 mk.

Tulot ja menot olivat vuonna 1956:
Tulot 214 823 mk ja menot 214 823 mk.

Suunniteltu tulo- ja menoarviomme vuodeksi 1957:
Tulot 270 300 mk ja menot 350 000 mk.


Puheenjohtajana Eino Eronen ja rahastonhoitajana Alma Kokko.

Tulot ja menot 1963-1965


Tulo ja meno arvio vuodeksi 1963:
tulot ja menot 7143.66 mk.
31.12.1963 Tulostase kulut ja tuotot 6320.46 mk.
Omaisuustase vastaavaa ja vastattavaa 2060.49 mk.

Tulo ja meno arvio vuodeksi 1964:
Tulot ja menot 14960.49 mk.
31.12.1965 Tulostase tuotot ja kulut 7100.55 mk.
Omaisuustase vastaavaa ja vastattavaa 2980.03 mk.

Neuvojat:


Eino Eranen                          1954

Liisa Kemppainen             1955

Kaisa Puranen                    1965-1994

Toiminnan alussa neuvojia on ollut vaihtelevasti ja vanhoista pöytäkirjoista niitä on haasteellista selvittää.
Toiminnanjohtajat:


Aulis Loukusa                      1994-1998

Asta Paananen                   1998-2020

Mira Niemi                            2020- 2021

Marianna Jämsén             2021-2023

Sanna Pasanen                   2023-

Maatalouskerho nimi on muutettu 4H-yhdistykseksi 28.2.1970


Lähteet: Pihtiputaan 4H-yhdistyksen pöytäkirjat